Sống, làm việc và vui chơi hết mình tại
An Quý Hưng Land

Hướng tới
Top 100 doanh nghiệp đáng làm việc nhất Việt Nam

Làm việc tại An Quý Hưng Land là thách thức lớn cho những ai ngại thay đổi và không thích sự khác biệt. Ngược lại, An Quý Hưng Land mang lại cho thành viên của mình môi trường được tự do cống hiến , sáng tạo và khám phá các tiềm năng của bản thân mình.

Con người – Giá trị cốt lõi của An Quý Hưng

Nền tảng của thành công là con người Quyết liệt và Chuyên nghiệp

Đoàn kết và Niềm tin là nhân tố phát triển bền vững

Chấp nhận Cạnh tranh, luôn thay đổi phù hợp với thị trường

Cung cấp dịch vụ hướng tới sự hài lòng của khách hàng

An Quý Hưng Land luôn rộng mở đón chào các ứng viên
muốn khẳng định bản thân và có hoài bão

Bạn muốn tìm một môi trường kinh doanh năng động? Bạn muốn tìm một môi trường được tự do triển khai những ý tưởng, sự táo bạo của bạn? Bạn là sinh viên thực tập để học hỏi lấy kinh nghiệm?

Bất kể lúc nào cũng có thể nộp hồ sơ cho An Quý Hưng Land

Các vị trí đang tuyển dụng

Tuyển dụng & đào tạo kinh doanh bất động sản

Graphic Designer/ Nhân viên thiết kế đồ họa